Pro Display - Skuteczna kampania POS

Skuteczna kampania POS 

Efektywność form reklamowych w miejscu sprzedaży warunkują różnorodne czynniki. Efektywność to osiągnięcie maksymalnie dobrych wyników przy możliwie jak najmniejszych nakładach. Mamy więc do czynienia z dwoma płaszczyznami. Poniżej autor wymienia czynniki, które mają wpływ bezpośredni na maksymalizację wyniku oraz minimalizację nakładów.

Wyniki mogą być określone zarówno w kategorii sprzedażowej jak i wizerunkowej. Najczęściej jednak są one wyznaczone w obu wymiarach, dlatego autor postanowił potraktować zestawienie całościowo.

Wśród czynników wpływających na wynik sprzedażowy i wizerunkowy akcji reklamowej wyróżniane są:

  • zauważalność – jak pisze autor podręcznika do komunikacji wizualnej “Unseen untold is unsold” („Produkt niewidoczny to produkt niesprzedany”) należy upewnić się, że zarówno przekaz jak i produkty, które chcemy eksponować są w odpowiednim miejscu w punkcie sprzedaży - na odpowiedniej wysokości. Niestety w praktyce wiele form reklamowych POS, na które przeznaczane są znaczne budżety, jest niewłaściwie umieszczona w sklepie.
  • transparentność przekazu – przekaz powinien natychmiast, w sposób jasny i czytelny docierać do klienta. w każdej sekundzie klienci bombardowani są przez dziesiątki materiałów, których nie analizują.
  • terminowa implementacja – żaden display nie będzie miał szans zwiększyć sprzedaży jeżeli nie będzie w punkcie sprzedaży w odpowiednim czasie. w związku ze zbyt późnym planowaniem akcji lub nieprofesjonalnością dostawców, porażki tej natury zdarzają się często.
  • zabezpieczenie odpowiedniej ilości towaru – nic tak nie wprowadzi w stan irytacji sił trade marketingu i sprzedaży jak potężny sukces kampanii, wzrost zainteresowania i popytu i brak możliwości zaspokojenia go. Logistyka produktu musi być nastawiona na sukces.
  • dostosowanie materiałów POS do wizerunku firmy i produktu – spójność komunikacji jest rzeczą niezwykle ważną. Towary premium muszą być eksponowane w sposób premium. w przeciwnym wypadku, poza brakiem wzrostu sprzedaży podczas akcji POS, narażamy markę na utratę dobrego wizerunku.
  • właściwe zmotywowanie klientów do działania (call to action) – bez tego elementu klienci, którzy nawet zwrócą uwagę na reklamę, mogą ją zignorować w reklamowym natłoku w punkcie sprzedaży.
  • odpowiednia komunikacja z personelem punktu sprzedaży – zarówno przed rozpoczęciem akcji reklamowej, jak i podczas jej trwania personel sprzedaży w sklepie ma ogromny wpływ na sukces lub porażkę akcji. To gdzie będzie umieszczony display, czy będzie na nim uzupełniany towar, czy będą komunikowane usterki, zależy od personelu. Odpowiednie jego przeszkolenie i komunikacja w trakcie akcji są niezwykle istotne.
  • trwałość i jakość materiałów POS – aby osiągnąć wyniki sprzedażowe displaye muszą wytrzymać cały okres planowanej produkcji; również liczba usterek w czasie trwania produkcji powinna być jak najmniejsza. w przeciwnym razie właściciele sklepów będą pozbywać się POS-ów przed planowaną datą zakończenia akcji.

 

foot image

Referencje

Kontakt

Pro Display Sp z o.o.
ul. Kazimierza Wóycickiego 51
01-938 Warszawa
office@prodisplay.pl
Tel. + 48 22 245 00 99

Copyright © 2011-2024. All rights reserved.
Privacy policy.