Pro Display - Raport GMA/Deloitte

Raport GMA/Deloitte 

W roku 2007 Grocery Manufacturers Association (GMA) oraz Deloitte przeprowadzili w USA badanie wśród reklamodawców – producentów dóbr FMCG, właścicieli sieci handlowych, małych sklepów oraz konsumentów.

Najważniejszym wskaźnikiem, który interesował autorów był zwrot na zainwestowanym kapitale (ROI) w różne elementy marketing mixu. Ponieważ autorzy nie zdołali zdobyć konkretnych informacji od producentów i właścicieli sklepów, postanowili przeprowadzić ankietę porównawczą. Poproszono 74 producentów oraz 14 przedstawicieli sieci o wskazanie 4 elementów marketing mixu, które przynoszą największy wzrost na zainwestowanym kapitale. Wyniki przedstawiają poniższe wykresy:

Wykres : Elementy Marketing mix generujące najwyższy zwrot na zainwestowanym kapitale ROI zdaniem Firm - producentów dóbr FMCG. Na wykresie pokazany jest odsetek respondentów, którzy umieścili dane narzędzie w pierwszej czwórce działań generujących najwyższy ROI. Liczebność próby – n=74

[Źródło: The 2008 GMA/Deloitte Shopper Marketing study, s.3]

Wykres : Elementy Marketing mix generujące najwyższy zwrot na zainwestowanym kapitale ROI zdaniem przedstawicieli sieci handlowych. Na wykresie pokazany jest odsetek respondentów, którzy umieścili dane narzędzie w pierwszej czwórce działań generujących najwyższy ROI. Liczebność próby n = 14

[Źródło: The 2008 GMA/Deloitte Shopper Marketing study, s.3]

PODSUMOWANIE:

19% wszystkich respondentów pośród producentów i połowa przedstawicieli sieci handlowych wskazało działania reklamowe in-store jako generujące najwyższy zwrot na zainwestowanym kapitale.

 

foot image

Referencje

Kontakt

Pro Display Sp z o.o.
ul. Kazimierza Wóycickiego 51
01-938 Warszawa
office@prodisplay.pl
Tel. + 48 22 245 00 99

Copyright © 2011-2024. All rights reserved.
Privacy policy.